Sociologen Jens Zinn vid University of Melbourne, Australien, kommer att vara gästforskare vid Mittuniversitetet under 2016.

Jens Zinn, docent i sociologi, är en av världens mest framstående forskare inom risksociologi. Han är utbildad i Tyskland och nu verksam vid University of Melbourne.

Zinn har skrivit flera böcker som används i undervisning och han har grundat nätverk för riskforskning inom Internationella sociologförbundet liksom Europeiska sociologförbundet. Tidigare i år tilldelades han det prestigefyllda Friedrich Wilhelm Bessel Award för sina akademiska insatser.

Zinn kommer att vara verksam vid Mittuniversitetet på 25 % under hela 2016 till att börja med. 

Ytterligare information och en förteckning över Zinns publikationer finns här (engelska): http://ssps.unimelb.edu.au/about/staff/assoc-professor-jens-zinn