Anna Olofsson talar på seminarium om riskkommunikation

Riskkollegiet och Strålsäkerhetsmyndigheten anordnar den 13 maj ett seminarium om Riskkommunikation där RCR:s föreståndare Anna Olofsson är huvudtalare.

Riskkollegiet har som syfte att skapa förutsättningar för utbyte av kunskap och erfarenhet om riskfrågor mellan olika samhällssektorer och discipliner samt att verka för en god och effektiv kommunikation mellan lekmän, experter och beslutsfattare. Att kommunicera risker, riskkommunikation är centralt i varje strategi som har som mål att skydda allmänhetens hälsa. Felaktiga bedömningar och dålig kommunikation kan snabbt fördärva en myndighets trovärdighet och därigenom omöjliggöra god riskkommunikation. Under senare år finns flera exempel på situationer (kärnkraftsolyckan i Fukushima, underhållet av det svenska transportnätet, skogsbranden i Västmanland) när myndigheters riskkommunikation har ifrågasatts eller diskuterats.

Anna Olofsson, professor i sociologi och föreståndaren vid RCR (Risk and Crisis Research Centre) i Östersund har anlitats som talare. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) kommer att presentera typfall om riskkommunikation från sitt beredskapsarbete och arbetet med icke-joniserande strålning (elektromagnetiska fält, UV). Det blir också presentationer av SSM:s riskarbete och strategier för riskkommunikation. Mellan presentationerna och som avslutning diskuteras styrkor, svagheter och möjligheter till bättre riskkommunikation. Riskkollegiets medlemmar och SSM:s medarbetare är välkomna att delta i seminariet. Ett mer detaljerat program distribueras i anslutning till seminariet.

Tid: 13 maj 2015, kl. 9.00–11.30
Plats: Strålsäkerhetsmyndigheten, Solna strandväg 96, Solna
Lokal: Fogdö, plan 3 (entreplan)

Anmälan sker via e-post till Ingemar Lund (ingemar.lund@ssm.se) senast den 10 maj.