Beviljat stöd till Gränsöverskridande samarbete för säkerhet 2

Projektet Gränsöverskridande samarbete för samverkan 2 (GSS2) har beviljats stöd inom EU programmet Interreg Sverige-Norge. Tillsammans med partner i Norge och Sverige ska GSS2 jobba med krisövning och metodik för krisövning.

Mittuniversitetet och Høyskolen i Nord-Trøndelag kommer att leda samarbetsprojektetet som ska bidra till att undanröja hinder för effektiv krishantering över gränsen. Projektets utgångspunkt är att bidra till ökad säkerhet för de som bebor och besöker våra glest befolkade regioner – Jämtland, Västernorrland och Nord- och Sörtröndelag. Tillsammans med bland annat polis, räddningstjänst, Röda korset och andra krisaktörer kommer GSS2 att designa, genomföra och utvärdera krisövningar för att de ska kunna genomföras på ett mer effektivt sätt.

För att kunna genomföra övningar där inte alla befinner sig på samma fysiska plats utvecklar man också ett webbaserat stöd så att alla kan få information om den övning som pågår.

Projektet startar den 1 september 2015 och pågår i tre år. Budgeten är 666 460 EUR och projektledare är Erik Borglund. Just nu letar man efter en doktorand som kan arbeta i projektet.

Kontakt

Vill du veta mer – kontakta Erik Borglund vid RCR.
erik.borglund@miun.se