Linda Kvarnlöf disputerade om trafikolyckor

Den 8 maj försvarade Linda Kvarnlöf sin avhandling "Först på plats: Gränsdragningar, positioneringar och emergens i berättelser från olycksplatsen" och blev filosofie doktor i sociologi. Opponent var Clary Krekula vid Karlstad Universitet.

När en olycka inträffar är det många gånger människor i olyckans direkta närhet som är först på plats. Linda Kvarnlöfs avhandling tar sin utgångspunkt i människor som har varit larmare och vittnen till trafikolyckor för att studera deras agerande och interagerande på olycksplatsen. 

Läs mer om och ladda ner avhandlingen i databasen Diva

Kontakta Linda Kvarnlöf