Ny programansvarig för Risk- och krishanteringsprogrammet

Jonny Bergman blir programansvarig för risk- och krishanteringsprogrammet.

I samband med att Jörgen Sparf blivit antagen till meriteringsprogrammet väljer han att fokusera på forskningen. Efter fem år som ansvarig för programmet lämnar han stafettpinnen vidare till Jonny Bergman som tar över efter sommaren.

Jonny Bergman