Rektor Anders Söderholm har besökt Disaster research Center, DRC, i Delaware, USA. Centret och RCR har sedan flera år ett nära samarbete och avsikten med besöket var att bekräfta och fördjupa relationerna.

Forskare vid RCR har sedan flera år ett nära samarbete med forskare från Disaster Research Center (DRC) vid University of Delaware, USA. Samarbetet har bland annat resulterat i gemensamma forskningsprojekt, forskarutbyten, nätverksträffar och erfarenhetsutbyte för doktorander.

I april i år besökte Mittuniversitetets ledning och företrädare för RCR DRC för att bekräfta och fördjupa samarbetet. Båda centrumen presenterade sin forskning varefter ytterligare samarbeten diskuterades. På bilden syns Anders Söderholm, rektor Mittuniversitetet, och professor James Kendra, föreståndare DRC.

DRC etablerades 1963 och var först i världen att anlägga ett samhällsvetenskapligt fokus på forskning om katastrofer och olyckor.