Riskhantering utanför storstadsregionerna

Riskhantering utanför storstadsregionerna

Vilka risker kan människor som bor utanför storstadsregionerna utsättas för? Och hur hanterar ansvariga samhällsorgan och enskilda dessa risker idag och i framtiden? Dessa frågor behandlades under ett seminarium 21 maj vid Mittuniversitetet i Östersund.

Riskkollegiet och Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum RCR arrangerade ett nationellt heldagsseminarium om risker och riskhantering med särskilt fokus på områden utanför storstäderna. Energiförsörjning, klimatförändringar och samverkan för krisberedskap var teman som behandlas under konferensen.

Dagen bjöd på en bra mix av praktiker med stor erfarenhet och forskare med nya perspektiv.

SVT Forum var på plats och spelade in hela dagen. nedan kan du titta på klipp från deras inspelning.
Krisberedning utanför storstäderna –  del 1
Krisberedning utanför storstäderna –  del 2
Krisberedning utanför storstäderna –  del 3
Krisberedning utanför storstäderna –  del 4