SOS Alarm i nytt samarbete med RCR

I en nödsituation kan ett snabbt svar från SOS Alarm vara avgörande, därför jobbar man ständigt för att förkorta svarstiderna. Nu ska Mittuniversitetet och RCR hjälpa till i detta förbättringsarbete.

För att säkerställa förkortade svarstider, vilket är ett mål uppsatt av regeringen, har SOS Alarm kontaktat Mittuniversitetets forskare inom risk och kris.

 – RCR är en naturlig part på Mittuniversitetet i frågor som dessa, eftersom det redan finns mycket kunskap i frågor om risk- och kris, säger Leif Olsson, docent i industriell ekonomi och den som ansvarar för projektet.

I det projekt som skapats har SOS Alarm valt att finansiera en doktorand under 2,5 år. Doktoranden, som rekryteras under sommaren, kommer att arbeta med att utveckla strategier för att bättre hantera telefoniresurserna samt hur dessa ska prioriteras. Projektet förväntas starta i september.

Kontakt

Vill du veta mer – kontakta Leif Olsson
leif.olsson@miun.se
010-142 88 86