Nytt projekt ska säkra samhällen

Nytt projekt ska säkra samhällen

Trillion är en del av EU:s hittills största forsknings- och innovationsprogram, Horizon 2020. Målet är att se till att Europa producerar världsledande forskning, tar bort hinder för innovation och gör det lättare för de offentliga och den privata sektorn att samarbeta vad gäller att leverera innovation.

Erik Borglund, doktor i data- och systemvetenskap, kommer tillsammans med några kollegor att vara Mittuniversitetets partner i Horizon 2020 projektet TRILLION. Ett treårigt projekt med syfte att utveckla innovationer som säkrar samhällen, skapar trygghet och inkluderar närpolisens arbete.

Projektet drar igång i september och leds av Engineering, ett gigantiskt italienskt IT-företag som bland annat bedriver forskning, utveckling och ligger i framkant med tekniska lösningar inom risk- och krisområdet. Målet är att utveckla ny teknik och en teknisk plattform som gör det möjligt för medborgare att kommunicera med sin polismyndighet. För Risk- och krisforskningens del handlar det om att titta på utmaningen; människor i förhållande till teknik.
– Det här är jättespännande, säger Erik Borglund.

Projektet kommer att ha fokus på att förstå medborgarnas behov i frågan och vilka problem de ser med den nya tekniska lösningen.
– Vårt arbete går ut på att förstå tilliten och öka samarbetet mellan polis och medborgare som ska kunna känna trygga med att rapportera brott eller misstänkt beteende. Det finns en strävan och tydlig inriktning från EU att medborgarna måste få en möjlighet att på ett bättre sätt att interagera och påverka polisens arbete. Ett arbete Sverige påbörjade redan på 1990-talet, berättar Erik Borglund.

Även kommunikationen mellan olika poliskårer kommer att underlättas av den nya plattformen. Och polisen kan ta hjälp av systemet för att snabbt nå ut med information till samhället. Det handlar i grunden om att bygga upp ett förtroende och skapa tillit till polisorganisationen. Något som kan skilja sig åt mellan olika Europeiska länder, menar Erik Borglund.

Totalt 14 partners ingår i projektet varav 8 är europeiska länder, med tonvikt på södra Europa. Trillion har en budget på totalt 4.25 miljoner euro varav Mittuniversitetet disponerar över 375 000 euro.

– Det som är allra roligast med Trillion är att det är vårt samhällsvetenskapliga fokus på risk- och krisforskning som var orsaken till att vi blev tillfrågade om att få vara med i projektet. Vi fyller ett hålrum i projektet som för övriga är väldigt tekniktungt och ingenjörsinriktat projekt som kräver samhällsvetenskaplig kompetens för att få balans. Att vi blev en partner beror sannolikt på att RCR är uppmärksammande, anses vara duktiga på området och är kända för att leverera, säger Erik Borglund.

Övriga medarbetare i projektet från Mittuniversitetet är Lena-Maria Öberg, doktor i data- och systemvetenskap, professor Roine Johansson och forskningsassistent Robin Karlsson.

Erik Borglund