Flera RCR-forskare intervjuade i radio

De senaste veckorna har två av RCR:s forskare intervjuats i radio. Anna Olofsson om hur krisbegreppet har använts i flyktingfrågan och Jörgen Sparf om sitt nya uppdrag inom FN-organet UNISDR.

Den 3 januari intervjuades Anna Olofsson i Sveriges radios Godmorgon, världen! om hur begreppet "kris" använts i flyktingfrågan och vilka effekter den benämningen kan ge i samhället.
Hör inslaget i sin helhet, Anna Olofsson intervjuas 5:45 minuter in i sändningen

Den 12 januari intervjuades Jörgen Sparf i P4 Jämtland om sitt nya uppdrag som enda svenska expert när FN:s ramverk för katastrofriskreducering ska införas. Jörgen Sparf ingår i en arbetsgrupp som kommer att titta på bakomliggande frågor som påverkar hur människor, särskilt de mest sårbara med låg anpassningsförmåga, drabbas av katastrofer.
Lyssna på intervjun