Idag besökte Jämtlands landshövding Jöran Hägglund Mittuniversitetet och träffade forskare från RCR för att lära sig mer om forskningscentrets verksamhet och forskningsområden.

RCR.jpg
Anna Olofsson, centrumledare för RCR och landshövding Jöran Hägglund.

På mötet presenterades RCR:s övergripande forskning inom risk- och krisområdet och några av de specifika projekt som just nu pågår. Landshövdingen intresserade sig särskilt för frågor som kan vara relevanta för länet, såsom skogsbränder och flyktingmottagande, och kunde se möjligheter till framtida utbyten mellan länsstyrelsen och RCR. Man diskuterade även landshövdingens möjligheter att medverka vid konferensen Åre Risk Event i juni.