RCR och ETOUR presenterade forskning i Israel

Forskare från RCR och Mittuniversitetets turismforskningscentrum ETOUR och RCR presenterade igår sin forskning vid en internationell turismforskningskonferens i Kinneret, Israel.

CYg3DGGWEAA1tP5_jpg-large.jpg
Minna Lundgren presenterar sin forskning om turismutvecklingen i Abkhazien.

Gårdagens konferens, med temat "Tourism as a Peace Promoter among People and Countries: Vision or Reality?", syftade till att föra dialog kring turismens bidrag i konfliktförebyggande och fredsskapande. 

Minna Lundgren, doktorand i sociologi vid RCR, presentaterade forskning om turismutvecklingen i Abkhazien (ett utbrytarområde i Kaukasus som tidigare var ett Sovjetiskt turistparadis) och om hur turismen i området har varit och fortfarande är nära sammanlänkad med de etniska grupperna i områdets olika tillgång till makt. Hon pratade även om hur det "virtuella turismprojekt" som idag bedrivs av den abkhaziska regimen ensidigt lyfter fram det abkhaziska kulturarvet och områdets kosmopolitiska förflutna (under tsarryssland), men inte lyfter fram andra minoritetsgrupper (georgier, armenier, ryssar, greker m.fl). 

Daniel Laven, docent i kulturgeografi vid ETOUR, presenterade sin forskning under rubriken "Heritage and peacebuilding: Implications for tourism" samt deltog i ett panelsamtal om hur turism kan främja fred. Dimitri Ioannides, professor i kulturgeografi, talade om de utmaningar turismutvecklingen ställs inför i före detta konfliktområden. 

Deltagandet på konferensen var ett samarbete mellan ETOUR och RCR och de inblandade forskarna planerar att fortsätta samverka inom detta område.