I fredags disputerade Minna Lundgren i sociologi och blev forskningscentrets nyaste doktor.

Minna Lundgrens avhandling, “Boundaries of displacement: Belonging and Return among Forcibly Displaced Young Georgians from Abkhazia”, handlar om internflyktingar i Georgien, om tillhörighet och återvändande.

Pressmeddelande om avhandlingen  
Avhandlingen i sin helhet