Internationell forskarworkshop i Östersund

Idag och två dagar framåt samlas framstående forskare från stora delar av världen på RCR för att diskutera metodutveckling vid riskforskning. Femton papers kommer att presenteras och diskuteras. Resultatet av workshopen ska sedan samlas i en bok i bokserien Critical Studies in Risk and Uncertainty (Palgrave Macmillan).