Årets sista nyhetsbrev handlar bland annat om en unik samverkansövning mellan Sverige och Norge och två internationella workshops som hölls på RCR i december. Dessutom får du information om en disputation som äger rum i januari.