Den 8–11 februari fick RCR besök av fyra kollegor från Saimaan University, Lappeenranta Finland. Syftet med besöket var att diskutera tänkbara samarbeten mellan lärosätena.

finlandsbesök.jpg

Den finländska delegationen bestod av Mervi Hietanen, sjuksköterska, Anne Backman, socialpedagogik, Asko Kilpeläinen, sportteknologi och sjukgymnastik, och Outi Kokko-Muhonen, speciallärare, förskollärare och beteendevetenskap. 

Under besöket på RCR diskuterades bland annat erfarenheter kring krislabb och Mervi Hietanen föreläste för studenterna på risk- och krishanteringsprogrammet.

Under vistelsen i Östersund passade gästerna även på att besöka Avdelningen för omvårdnad, Avdelningen för socialt arbete och Avdelningen för hälsovetenskap.