Gå en kurs om krisledning ur ett designperspektiv

Sedan hösten 2014 finns möjlighet att läsa om design och krisledning vid Mittuniversitetet. Kursen ges i ämnet informatik och på avancerad nivå.

Mote_liten.jpg

Kursen utgår från design som metod för att utveckla IT och informationssystem inom kris och krishantering. Den fokuserar även på design som verktyg för att skapa och utveckla en effektiv organisation för att hantera kriser och stora organisatoriska påfrestningar.

Under kursen får studenterna jobba med teman som rör design och krisledning.  I slutuppgiften får studenterna presentera en samverkansövning där de behöver fundera kring hur övningen ska genomföras, vilket scenario som ska användas, hur utvärdering ska genomföras och vilka som ska delta i övningen.

– Kursen lockar studenter från olika ämnesområden och studenterna har verkligen visat upp förmåga att utforma intressanta och nytänkande krisövningar, säger kursansvarig Lena-Maria Öberg.

– Vi har mycket intressanta diskussioner också kring aktuella händelser och på vilket sätt övning skulle kunnat bidra till att vara mer förberedd.

Läs mer och anmäl dig till kursen. Sista anmälningsdag inför höstterminen är den 15 april.

Magnus – tidigare student på kursen

Magnus Bergsten har läst kursen Krisledning med designperspektiv. Vi ställde några frågor till honom.

Vad har du för bakgrund?
Verksamhetsstyrning av stordatordrift med realtidsapplikationer (telefonstationer). Civilekonom och systemvetare med utbildning på teknisk högskola i risk management som koordinerat högteknologisk verksamhet. Flygsäkerhet är ett ämne som jag också ägnat stort intresse.

Har du tidigare erfarenheter inom krisområdet?
Lång erfarenhet av risk management med fokus på logisk säkerhet. Arbetat med krisavhjälpning i realtid, ofta under ledningsmörker. Arbetat med krishantering i totalförsvaret.

Du har läst kursen Krisledning med designperspektiv, hur kommer det sig att du sökte den kursen?
För att jag ville läsa informatik på avancerad nivå och för att jag har ett starkt intresse av krishantering.

Vad tyckte du att du lärde dig på kursen? 
Designproblematik på en förhållandevis abstrakt nivå. Att förstå hur olika inslag i kriser skapar olika kommunikationsmönster, även om den rätta insikten kommit först efter avslutad kurs. Jag lärde mig också något om att konstruera krisledningsövningar.