Nyanlända och ungdomar i Östersund ska etableras snabbare på arbetsmarknaden

I början av 2016 startade ”Innanförskapsakademin”, ett unikt utbildnings- och utvecklingsprogram som ska etablera arbetslösa ungdomar och nyanlända på arbetsmarknaden. Initiativet är startat av Östersundshem och genomförs i samarbete med bland andra Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum, RCR, och Forum för genusvetenskap. "Innanförskapsakademin" har fått medel från Vinnova för att utveckla en ny modell där social hänsyn i upphandlingar är centralt.

3498480-worker-standing-in-front-of-an-electricity.jpg

Programmet ”Innanförskapsakademin” ska till en början ta emot ett 20-tal arbetslösa ungdomar och nyanlända, som genom anpassade insatser, t ex praktik och utbildning, ska ges möjlighet att komma i sysselsättning.

Målet är att ta fram en modell för att nyanlända och arbetslösa ungdomar ska komma in i lokalsamhället och etablera sig på arbetsmarknaden. Delta­garna ska under programmet få med sig verktyg, kunskaper, inspiration och nätverk som ökar deras möjligheter på arbetsmarknaden, antingen som anställda eller som egna företagare. Lika viktigt är att programmet ska bidra med verktyg och inspiration till handledare och befintlig personal genom bland annat handledarutbildning och kontinuerlig uppföljning och dialog kring jämställdhet, mångfald och inkludering.    

Östersundshem har börjat använda social hänsyn i upphandlingar och ska nu ta fram en modell och ett program för detta, som de hoppas kan användas av även andra aktörer i framtiden. Många tänkbara praktikplatser finns inom deras nätverk av leverantörer, underleverantörer och entreprenörer. I nuläget sker praktik främst på Östersundshem och Skanska, som är den första entreprenör som genom upphandling med social hänsyn har förbundit sig att delta i programmet – deltagarna kommer bland annat att praktisera på Remonthagen, där Skanska är i full gång med att bygga nya bostäder åt Östersundshem – men även RCR har tagit emot praktikanter.

– Forskare vid RCR och Forum för genusvetenskap kommer att följa projektet och delta i utbildning, genomförande och utvärdering. Det blir intressant att följa den nya grund för integration som nu skapas, säger Anna Olofsson, professor i sociologi vid Mittuniversitetet och föreståndare på RCR.

I projektet samarbetar Östersundshem och Mittuniversitetet med Skanska, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen och stöds av medel från innovationsmyndigheten Vinnova.