Sista dagen att skicka in abstrakt till Åre Risk Event!

I år välkomnar vi förslag på egna presentationer till Åre Risk Event både från forskare och andra.

Annons_Skydd_Sakerhet_468x120px.jpg

Årets konferens går av stapeln den 14–16 juni på hotell Copperhill Mountain Lodge i Åre och har temat ”Resiliens: Möjligheter och utmaningar för samhällets krishantering och individens säkerhet”.  

Vi vänder oss till forskare med ett intresse för forskning om resiliens, säkerhet, risk- och krisforskning, och vi välkomnar abstracts och posters inom området resiliens i vid bemärkelse.

Vi ser också gärna sammanfattningar av mer tillämpade aktiviteter inom området resiliens. Har du gjort en studie, projekt, utvärdering eller liknande som du skulle vilja presentera för våra konferensdeltagare? Det kan till exempel handla om resilienta städer, att ta tillvara medborgarnas kapacitet och engagemang, arbete med Frivilliga resursgrupper (FRG), övningar eller riskkommunikation. 

Konferensen samlar forskare, praktiker och representanter för privata, offentliga och frivilliga organisationer för att utbyta kunskap och erfarenheter. Programmet är fortfarande preliminärt men består av föredrag och forskningspresentationer, varvat med workshops och erfarenhetsutbyte i mindre grupper.  

Call for abstracts/posters (forskning)

Instruktioner för tillämpade projekt/aktiviteter

Observera att idag, 1 mars, är sista dagen för att skicka in presentationsförslag!

Åre Risk Events webbsida