Hallå där, Jens Zinn!

Du är något av en superstar inom riskforskning och ny gästprofessor på RCR, hur kommer det sig att du har valt att arbeta hos oss?

jenszinn.png

Av två anledningar – en vetenskaplig och en personlig. Den vetenskapliga anledningen är att RCR är det enda forskningscenter jag känner till som närmar sig riskområdet ur ett sociologiskt perspektiv. Den största delen av forskningen i det tvärvetenskapliga området för riskstudier utgår från ett tekniskt perspektiv medan det på RCR finns en bättre balans mellan sociologi och tekniska och kvantitativa metoder. 

Den personliga anledningen är att jag gillar de skandinaviska länderna och dess kultur och klimat. När jag var ung tillbringade jag en hel tid tid i Norge, Sverige och Finland.

Hur upptäckte du att du ville ägna dig åt risksociologi?

Det var när jag studerade vid universitetet i Bielefeld och gick på två seminarier av en ung forskare. Det ena handlade om tidssociologi och det andra om risksociologi. Båda skiljde sig från de vanliga sociologiska ämnena och jag blev mer och mer intresserad av de här idéerna.

Vad har du för förväntningar på samarbetet med RCR?

Jag räknar med att mitt samarbete med forskare från centret kommer att blomstra än mer. Vi samarbetar såväl med forskning och undervisning som med förenade publikationer och forskningsförslag. Jag hoppas och tror också att det kommer att gagna doktorander och postdocs som siktar på spetsforskning inom internationella forskningssamarbeten.

Hur tänker du kring undervisning?

När jag studerade sociologi på 1990-talet i Tyskland var det än mer enkelriktat lärande än i dag – visdom skulle ingjutas i studenterna. Jag föredrar dock ett mer kommunikativt möte med mina studenter, med ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte och kritiska diskussioner. Det är nog faktiskt den del av undervisningen som jag gillar bäst. Tänk till exempel att föra diskussioner om globala idéer med studenter från helt olika delar av världen i en onlinekurs. Det skulle vara väldigt spännande.

Till sist, vad gör du när du inte ägnar dig åt risksociologi?

Jag är intresserad av hur folk lever på andra ställen i vår globala värld. Att lära mig mer om andra hjälper mig att förstå mig själv bättre, tycker jag. Sedan älskar jag att vara utomhus och i synnerhet att njuter jag av att vandra i Alperna och resa till avlägsna platser.