Varför bosätter sig människor på riskfyllda platser? Hur beter sig människor i en katastrof och vilken betydelse har religion, hushåll och försörjning för återhämtning? Dessa är några av de många frågor som boken Katastrofriskreducering – Perspektiv, praktik, potential besvarar. Bland bokens 20 författare återfinns tre RCR-forskare – Anna Olofsson, Jörgen Sparf och Susanna Öhman.

9789144106137.jpg

Katastrofriskreducering är ett växande område, såväl politiskt som inom forskning och utbildning. Det handlar om att förstå de samhällsprocesser som skapar risk för katastrofer och som påverkar villkoren för organisationer och individer att hantera dem. Katastrofriskreducering innehåller både teoretiska kapitel och empiriska fallstudier baserade på aktuell forskning om katastrofrisk­reducering.

Boken ger läsaren en god översikt av detta mång­vetenskapliga kunskapsområde, genom att beskriva och problematisera centrala begrepp och perspektiv.

Beställ provexemplar
Läs mer om innehållet
Läs ett kapitel ur boken

Boken ges ut av förlaget Studentlitteratur och redaktörer är Susann Baez Ullberg vid Crismart, Försvarshögskolan, och Per Becker vid Lunds universitet. Bland författarna återfinns även Katarina Giritli Nygren, föreståndare vid Mittuniversitetets Forum för genusvetenskap.