Datorsimulering för säkrare betalningssystem

Vad händer om alla bankomater plötsligt slutar fungera och det inte heller går att betala med kort? Nu ska forskare genom rollspel och datorsimuleringar möjliggöra för aktörer från olika samhällsektorer att förstå hur deras gemensamma åtgärder påverkar varandra.

3506245-demonstration-av-kortbetalning.jpg

Det är svårt att veta vad som händer om samhällets betalningssystem får störningar eller slutar fungera helt. Det är inget som man kan experimentera med på riktigt. Därför ska forskare nu bygga en virtuell mikro-värld där aktörer som på olika vis är kopplade till samhällets betalningssystem kan lära sig vilka konsekvenser olika åtgärder får, och hur de kan interagera med andra.

Vid 30 tillfällen ska rollspel och datorsimulering kombineras för att kartlägga och analysera konsekvenser av uteblivna betalningar både för aktörer i betalningssystemet, andra samhällsaktörer och sektorer, samt samhället i stort inklusive allmänheten. Ett särskilt fokus i projektet kommer att ligga på hur vi ska klara vitala funktioner som försörjningen av livsmedel och bränsle om betalningssystemen fallerar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finansierar projektet som leds av Högskolan i Skövde och pågår under åren 2016–2020. Från Mittuniversitetet deltar RCR-forskare som kommer att utveckla och genomföra datorbaserade simuleringar. Övriga projektdeltagare är Linköpings universitet och företaget Combitech.

Projektets fullständiga titel är Creating Collaborative Resilience Awareness, Analysis and Action for Finance, Food and Fuel Systems in INteractive Games (CCRAAAFFFTING).