Presentationer från Åre Risk Event – nu på webben

Nu finns de flesta presentationer som visades på Åre Risk Event att läsa här på vår webbplats.

Konferensen Åre Risk Event gick av stapeln den 14–16 juni i år med temat "Resiliens – Möjligheter och utmaningar för samhällets krishantering och individens säkerhet". Bland talarna fanns både forskare och företrädare för offentlig och privat sektor. De allra flesta talarna har godkänt att vi publicerar deras presentationsmaterial på webben.

Se presentationerna (uppdateras löpande)

Läs mer om Åre Risk Event 2016