Idag disputerade Evangelia Petridou i statsvetenskap med avhandlingen "Political Entrepreneurship in Swedish: (Re)theorizing the Role of Entrepreneurial Agency". Opponent var Professor Karin Ingold från universitetet i Bern. En enig betygsnämnd godkände Petridou som nu är RCR:s nyaste doktor!

EviePetridou.jpg

Evangelia Petridous avhandling använder politiskt entreprenörskap som ett aktörsbaserat ramverk för att undersöka och förstå policyförändring. Avhandlingens huvudsyfte är att utveckla de teoretiska begreppen ”politiskt entreprenörskap” och ”politiska entreprenörer” genom att undersöka dem inom det svenska politiska systemet. Resultaten visar att politiska entreprenörer huvudsakligen återfinns bland byråkrater. Svensk korporatism kännetecknas av en omfattande inkludering av aktörer som organiserar sig inom intressegrupper. Däremot finns litet utrymme för enskilda politiska entreprenörer. Politiska entreprenörer är handlingsinriktade problemlösare, uthålliga och rådiga. Efter samhällskriser är de viktiga i förändringen av policyer. Även om de strategier som svenska politiska entreprenörer tillämpar i stort sett liknar de som används inom pluralistiska system, finns det också flera skillnader. Inom den svenska korporatismen, blir politiskt entreprenörskap en kanal som underlättar kopplingar mellan flera olika aktörer – entreprenören blir en nätverkskapare. Politiskt entreprenörskap i Sverige tycks handla om att skapa konsensus snarare än att vinna i konkurrens: det är det tysta samarbetets och samverkans konst.

Läs avhandlingen i sin helhet