Hållbarhetens många ansikten – bok och podd

En bok sprungen ur frustration. Så kan antologin ”Hållbarhetens många ansikten” av statsvetarna Sara Nyhlén, Gustav Lidén och företagsekonomen Edith Andresen beskrivas. Med boken, och inplanerade poddar, bryter redaktörerna gränserna för hur ett vetenskapligt material traditionellt presenteras.

håsabok1.jpg
Gustav Lidén och Sara Nyhlén har tillsammans med Edith Andresen skrivit boken Hållbarhetens många ansikten.

– Vi har behövt stå på oss, för vi har stött på motstånd, säger Sara Nyhlén, lektor i statsvetenskap och forskare vid forum för genusvetenskap, allvarligt.

Kollegan och medredaktören Gustav Lidén, lektor i statsvetenskap och forskare vid RCR, Risk and Crisis Research Centre, nickar i samförstånd. Att presentera en del av resultatet av projektet ”Hållbart Samhällsbyggande” HåSa i bokform, var inte vad det akademiska etablissemanget hade räknat med.

– Det finns ju en fast form för hur man skriver en akademisk artikel, och en del har undrat varför vi bråkar med den formen, säger Sara Nyhlén med en något ironisk underton.

Men nu är den här, boken ”Hållbarhetens många ansikten – samtal, forskning och fantasier”. Den 6 december arrangerade projektdeltagarna i HåSa en hållbarhetsdag där det bjöds på workshops och samtal mellan företag, akademi, organisationer och offentlig verksamhet. Och bokrelease.

Ville få till tvärvetenskapliga samtal 

HåSa, ”Hållbart Samhällsbyggande: Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder”, är ett projekt som via Tillväxtverket beviljats stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet syftar till att utveckla goda, jämlika och attraktiva boende- och livsvillkor i mellersta Norrland. Under uppstartskonferensen i Sollefteå i fjol höst föddes tanken om att sammanställa en antologi. Idén föddes ur en frustration över hur homogen den akademiska världen är och hur akademiker ofta förhåller sig till varandra.

– Vi upplevde det som att statsvetare pratade med varandra, biologer med andra biologer. Hela boken kommer ur en frustration kring det, en ambition eller en strävan att bryta det. Vi ville öppna upp de akademiska gränserna, säger Sara Nyhlén.

– Vi ville öka komplexiteten lite, tillägger Gustav Lidén.

De menar att bara genom i samtal och samarbeten över gränser, oavsett om de gränserna är till exempel akademiska eller organisatoriska, kan man skapa ett samhälle som är så hållbart som möjligt.

– Det är bra att tycka olika. Det är bara i glappet när man tänker olika som utveckling kan uppstå, konstaterar Sara Nyhlén.

En bok blir till

Sara Nyhlén, Gustav Lidén och Edith Andresen gick ut med ett allmänt upprop där de bad om texter på temat hållbarhet. Bland annat gick en inbjudan ut till hela Mittuniversitetets personal. Från professorer till administrativ personal, alla var välkomna att lämna in ett bidrag. Förutom Mittuniversitetets personal bjöd de även in några utomstående aktörer.

Sara Nyhlen och Gustav Lidén medförfattare till boken "Hållbarhetens många ansikten" .

– Den rymmer så många olika perspektiv, och det är det som är så spännande, säger Gustav Lidén om boken.

– När vi gick ut med en förfrågan om texter var vi tydliga med att det kunde handla om ett traditionellt bidrag, som en forskningsartikel, men det kunde även handla om poesi, eller en essä. You name it, kom med förslag, säger Sara Nyhlén.

Resultatet blev 26 texter av 34 författare, som alla berör hållbarhet ur olika dimensioner. En del är inomvetenskapliga produkter, andra är samförfattade, två är tolkningar av dikter.

En av de som bidragit till boken är Daniel Kindberg, VD för Östersundshem och ordförande i ÖFK. Hans bidrag i boken är en bearbetning av det anförande han höll vid Åre Sustainability Summit 2017 och handlar om hur allmännytta, ledarskap, fotboll och hållbarhet hör ihop, och hur det leder till lönsamhet.

– Daniel Kindberg och Östersundshem är med i HåSa-projektet så vi frågade om han ville bidra med en text till boken, säger Sara Nyhlén.

Boken är uppdelade i fyra teman: Hållbara bostäder och byggande, Hållbar samhällsplanering och inkludering, Hållbarhetshistoria och hållbar kultur och Tankar om hållbar ekonomi – ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella betraktelser.

– Man kan välja att läsa ett kapitel, eller tre, eller hela boken i ett svep. Vi har jobbat med att göra boken tilltalade med många illustrationer och foton. Formspråket har varit viktigt för oss, säger Gustav Lidén.

Boken trycks i ett hundratal exemplar men kommer även finnas tillgänglig digitalt. Målgruppen är inte främst inomvetenskaplig eller andra forskare, utan alla som på något sätt är intresserade av samhällsutveckling ur ett hållbart perspektiv.

– Vi hoppas texterna i boken ska inspirera till fortsatta samtal mellan olika aktörer, att man kan plocka med sig en idé eller en tanke om hur man kan driva hållbarhetsarbetet vidare, säger Sara Nyhlén.

Nu kommer poddar!

Förutom ett boksläpp planerar redaktörerna för ytterligare ett nytt presentationsgrepp i arbetet kring HåSa. Fyra poddar är planerade att släppas, där varje podd kretsar kring ett av de teman som boken är uppdelad i. Första släpptes i samband med hållbarhetsdagen den 6 december och handlar om behovet av ekonomisk tillväxt, behövs det verkligen?

Lägg väl märke till uttrycket ”kretsar kring”.

– Man kan inte ha ett tydligt tema i ett sådant poddsamtal som vi tänkt att ha, man måste ha med alla dimensioner. Vår ambition är att alla dimensioner ska diskuteras i alla samtal, säger Sara Nyhlén.

I samtalen deltar allt från bankchefer till hållbarhetsstrateger och professorer. Några deltar i boken, andra inte.

– Vi ville spetsa till det lite och ta med personer som inte har med boken att göra, konstaterar Gustav Lidén.

HåSa pågår fram till 2019 och både Sara Nyhlén och Gustav Lidén arbetar nu vidare inom projektet. Sara Nyhlén ska bland annat spendera en del av 2018 med att forska kring hotellmogulen Petter Stordalens nya storsatsning i Sundsvall. Gustav Lidén fortsätter att studera Östersundshems arbete kring attefallshusen och integrationsfrågor.

Poddserien Hållbart samhällsbyggande

Fakta: Hållbart Samhällsbyggande: Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder”, HåSa.

Syftar till att bidra till ett hållbart samhällsbyggande i mellersta Norrland. Det ska dels utveckla en modell för hållbara bygg- och boendeprocesser och dels utveckla effektiva och flexibla fastighetslösningar i samverkan med bland andra fastighetsbolag, boenden och offentliga aktörer. 

I projektet deltar forskare från CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer, EHB, Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande, FGV, Forum för genusvetenskap och RCR, Risk and Crisis Research Centre.

Tillväxtverket finansierar projektet med hjälp av bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

Projektet pågår 2016-2019.