Minna Lundgren som disputerade i sociologi i september 2016 har tilldelats postdoktoralt stöd från MSB.

1022387-shopping-makes-me-dizzy_beskuren.jpg

Stödet omfattar två års forskning inom ramen för projektet Från kommunikation till handling i det heterogena samhället: Att förstå och omsätta riskkommunikation i praktiken.

I projektet kommer Lundgren att med hjälp av experimentella metoder i RCR-labbet studera hur olika grupper av mottagare i det heterogena samhället uppfattar riskkommunikation och sedan agerar i relation till olika samhällsrisker och -kriser.

Den här typen av kunskaper är idag begränsade, och det gäller särskilt för olika minoritetsgrupper.  Forskningsprojektet förväntas ge ny fördjupad kunskap och en mer mångsidig bild av hur människor förstår och agerar i relation till riskkommunikation. Med hjälp av den kunskapen kan olika samhällsaktörer anpassa riskkommunikationen för att nå ut till fler människor genom olika kanaler, och på så vis öka både individers och samhällens möjlighet att upprätthålla vardagliga göromål och funktioner i samband med samhällskriser och störningar.

Lundgren kommer att under en del av projektet att vistas vid Natural Hazards Centre vid University of Colorado i Boulder.