Vägen till jobb ska bli kortare för nyanlända

Att hitta sätt att förbättra inkludering av nyanlända och ta tillvara deras kompetens i arbetslivet är en av samhällets största utmaningar och möjligheter just nu. På Mittuniversitetet är många aktörer engagerade i projekt som väntas kunna göra skillnad för både arbetsgivare och arbetssökande.

FotoJensLjungdahl_ManarOchMinna.jpg
Manar Halwani och Minna Lungren. Foto: Jens Ljungdahl

Integrationspolitik är en ständigt aktuell fråga. Ändå pratar man sällan med dem som är mest berörda – de som flytt eller flyttat till Sverige och är på väg in i samhället för att jobba, bo och ta del av den sociala gemenskapen. Det är till dem som projektet ”Invandring till jobb” vänder sig, ett projekt som ska möta utmaningen i att hitta snabbare vägar in på arbetsmarknaden för utrikesfödda, och reda ut vad det är som får dem att stanna i just Västernorrland. Docent Gustav Lidén vid Avdelningen för statsvetenskap och Risk and Crisis Research Centre på Mittuniversitetet är med och driver projektet.

Få väljer att stanna kvar i vår region. Vi vill veta vad vi kan göra för att få dem att stanna.

– Vi har genomfört knappt 30 intervjuer med personer som kommit till Västernorrland och har utländsk bakgrund. En del är nyanlända, andra har varit här länge, berättar han. Intervjuerna har varit öppna till sin karaktär och handlat om olika aspekter, allt från hur personerna uppfattade mottagandet när de kom hit till vad de tycker om sin bostadssituation. Arbetsliv, utbildning, kontakter med det offentliga, arbetsförmedling och sjukvård undersöks också.

– Även sociala aspekter är viktiga, alltså hur mankommer in i samhället och bildar nätverk. Samtidigt vet vi att det är enklare att nå dit för den som redan har etablerat sig på arbetsmarknaden, säger Gustav Lidén. 

Tillväxtverket och Länsstyrelsen har finansierat studien som genomförs av Risk and Crisis Research Centre (RCR) och Forum för genusvetenskap (FGV) vid Mittuniversitetet. Nu ska en rapport sammanställas som pekar på vilka förbättringsområden man bör fokusera på i länet.

– Många kommuner har ett stort mottagande av flyktingar, men få väljer att stanna kvar i vår region. Vi vill veta vad vi kan göra för att få dem att stanna, säger Gustav Lidén.

Praktik varvas med teori

Ett sätt att leda in nyanlända i samhället är att erbjuda praktikplats på arbetsplatser, något som projektet ”Innanförskapsakademin” fokuserar på. Det har startats av Östersundshem, ett kommunalägt bostadsbolag i Östersund. Deltagarna i programmet, som är nyanlända och arbetslösa ungdomar, blir introducerade till arbetsmarknaden genom att praktik varvas med teori i form av utbildningar och andra aktiviteter. Målet är att deltagarna ska få verktyg, kunskaper, inspiration och nätverk som ökar deras möjligheter på arbetsmarknaden, antingen som anställda eller som egna företagare. Just nu deltar ett 15-tal personer i ett pilotprojekt, som är ett samarbete mellan Östersundshem, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Mittuniversitetet, och som följs av RCR och FVG.

– Deltagarna gör praktik under tre månader. I slutet gör Arbetsförmedlingen tillsammans med handledarna från praktikplatsen en uppföljning med individuell planering för varje praktikant, säger Minna Lundgren, RCR, som är doktorand och följeforskare i projektet. Projektet har fått positiva bieffekter – exempelvis har flera avdelningar på universitetet tagit emot praktikanter. En av dem är Manar Halwani, som kom till Sverige från Aleppo i Syrien för två år sedan. Hon var tvungen att avbryta sina doktorandstudier i lingvistik för att fly, och ser nu en chans att komma in i den svenska universitetsvärlden. 

– Min praktik ger mig möjlighet att förstå hur det fungerar här, och mina handledare gör sitt bästa för att hjälpa mig tillrätta, säger Manar Halwani som hoppas kunna slutföra sina doktorandstudier i Sverige. Men hur den framtiden ser ut vet hon ännu inte.