Besök från norskt forskningsprojekt

Besök från norskt forskningsprojekt

Idag besökte åtta forskare från Norwegian University of Science and Technology, NTNU, Mittuniversitetet för att diskutera tänkbara samarbeten.

6363951-bilar-i-vatten.jpg

Forskarna arbetar inom projektet ClimRes – Climate change and natural hazards: the geography of community resilience in Norway – och presentarade sitt projekt för kollegor vid forskningscentren RCR och ETOUR. Även de svenska forskarna presenterade forskning med koppling till klimatförändringar och mötet avslutades med att gruppen gemensamt diskuterade möjligheter till framtida forskningssamarbeten.

Läs mer om projektet ClimRes