Årets första nyhetsbrev handlar naturligtvis om RCR Lab – risk- och krislabbet som nu byggs i Östersund – men även om bland annat forskarbesök, vad som händer med 2018 års Åre Risk Event och en spännande gästföreläsning om eventsäkerhet!