Idag startar vetenskapsfestivalen i Göteborg och i anslutning till detta har vetenskapsjournalisten Karin Gyllenklev träffat Sveriges 100 häftigaste forskare. En av dem är RCR:s Erika Wall.

_DSC0329.jpg

Erika Wall är docent i sociologi och forskar om vardagsrisker. Hennes forskning ger ny insikt i hur barn och unga uppfattar risker.

År 2012 fick Wall möjlighet att genomföra Vetenskap & Allmänhets årliga massexperiment i samband med ForskarFredag. Experimentet, ”Riskbilden”, gick ut på att skolelever fick fotografera risker i sin vardag. Sedan följdes ”Riskbilden” upp i samarbete med Arkitektur- och designcentrum i Stockholm där barn och ungdomar fick rita/teckna vardagsrisker.

Nu samarbetar Wall med Dalénium Science Center i Stenstorp där kommunens alla sjätteklassare fått skissa och skapa modeller av risker de upplever i sin skolmiljö.

Se intervjun med Erika Wall här
Alla intervjuer med Sveriges 100 häftigaste forskare
Vetenskapsfestivalen