GSS2-forskare deltog i norsk övning

GSS2-forskare deltog i norsk övning

Under tre dagar, 24–26 april, var deltagare från projektet Gränsöverskridande samverkan för säkerhet (GSS2) med på Øvelse Nord – 2017, en fullskalig övning i Bodø, Norge. Forskarna ingick i utvärderingsgruppen som observatörer.

Inledningsvis hölls två konferensdagar där föreläsare gav en bred bild av krishanteringskontexten. Föredragen redogjorde för vad olika frivilligrörelser kan bidra med i krishändelse och blåsljusorganisationernas roller och ansvar.  Andra aktörer delade med sig av erfarenheter i fält från FN uppdrag, fotojournalistens upplevelse från krigszoner, erfarenheter från sjöräddningsuppdrag, redogörelser från Utøya och terrororganisationers förgreningar. 

Konferensdagarna och övningen hade deltagare från flera olika organisationer men en stor del var också studenter från universitetet – foto- och journaliststudenter, sjuksköterskestudenter och krishanteringsstudenter. Många av studenterna var med i övningen som markörer men också som aktiva i de roller de utbildar sig till. Exempelvis agerade journaliststudenterna som press, och vårdstuderande arbetade aktivt i den rollen tillsammans med ambulans, läkare och annan vårdpersonal som kallats in från Bodø sjukhus. 

Under större delen av den tredje dagen pågick den stora krisövningen med tema terror. Ungefär 1500 personer var aktiva under övningsdagen, totalt har cirka 3000 personer har varit involverade i övningen. Scenariot var ett terrorattentat under ett VIP-besök på universitetet, som ledde till skjutningar och gisslansituation. Ett 20-tal deltagande organisationer från universitet upp till och med departementsnivå deltog.

Här finns en film som sammanfattar övningen

Läs mer om projektet GSS2