Då forskningscentrets verksamhet ständigt växer har vi nu utsett temaledare inom områdena risk, kris och hållbarhet.

temaledare_2017.jpg

Rollen som temaledare innebär bland annat att driva den strategiska utvecklingen inom forskningsområdet och samordna de berörda forskarna, som ofta tillhör flera olika avdelningar och är placerade i olika städer. Det innebär också att omvärldsbevaka inom temaområdet och vara en kontakt gentemot centrumledare och administrativt personal.

Genom denna organisation hoppas vi få ett starkare och mer dynamiskt forskningscentrum med ännu närmare samarbeten mellan våra forskare. 

Temaledare

Tema kris: Erna Danielsson
Tema hållbarhet: Gustav Lidén
Tema risk: Leif Olsson