IMG_4820.jpg

Onsdagen den 17 oktober gästades RCR av Norbert Steigenberger, docent i företagsekonomi vid Jönköping University. Steigenberger forskar om organisatoriska aspekter av krishantering, främst under räddningsinsatser.

Under ett välbesökt lunchseminarium i Östersund presenterade han några studier om beslutsfattande under insatser. Det handlade om i vilken utsträckning och under vilka förhållanden som beslutsfattandet är snabbt och intuitivt respektive långsammare och mer genomtänkt. Individanknutna faktorer, såsom ålder, erfarenhet och utbildning visade sig ha liten betydelse, medan situationen som sådan, t.ex. vad gäller grad av komplexitet, är betydligt mer utslagsgivande för vilken typ av beslutsfattande som används.

Om du vill läsa mer om Norbert finns mer information här.