Call for Abstracts - Åre Risk Event 2019

Det är nu dags att skicka in abstracts för muntliga presentationer till konferensen Åre Risk Event, som den 26–28 mars 2019 genomförs för femte gången i Åre.

220031-stack-of-flyers.jpg

Årets konferens har temat ”Riskbedömning och krisberedskap 2025”. Under senare tid har vi i Sverige börjat diskutera en typ av risker och kriser som tidigare inte stått i fokus för debatten. I den meningen kan de betraktas som ”nya”. Det handlar om fenomen som är globala till sin karaktär, vars lokala effekter tar sig uttryck i olika slags kriser. Så kan exempelvis klimatförändringar, sociala omvälvningar och teknologisk utveckling resultera i stora skogsbränder, omfattande flyktingströmmar och olika slags digitala hot.

Konferensen kommer att på olika sätt belysa vilka förändringar den här utvecklingen medför ifråga om bedömningen av framtida risker, beredskapen för kommande kriser och möjligheten att skapa hållbara lokalsamhällen.

Konferensen samlar forskare, praktiskt verksamma och representanter för privata, offentliga och frivilliga organisationer för att utbyta kunskap och erfarenheter. Programmet är fortfarande preliminärt men består av föredrag och forskningspresentationer, varvat med workshops och erfarenhetsutbyte i mindre grupper. Som forskare får du därigenom idéer inte bara från andra forskare, utan också från andra professionellt verksamma personer som med all sannolikhet ger nya perspektiv på forskningsfrågor och metodval.

Konferensen vänder sig till forskare med ett intresse för riskbedömning, krishantering och hållbara lokalsamhällen. Vid presentationerna kommer diskussion med såväl forskare som praktiskt verksamma att stå i centrum.

Ett abstract omfattande högst 200 ord skickas in senast den 20 december till e-postadress rcr@miun.se . Ditt abstract ska innehålla författarnamn, institution och kontaktuppgifter och vara skrivet på engelska. Accepterande av presentationer meddelas den 20 januari 2018

För mer information om konferensen, se www.miun.se/areriskevent