Öppet lunchseminarium om civilisamhällets respons på olyckor och kriser

Den 5 december besöker Veronica Strandh, forskare vid Umeå universitet, Mittuniversitetet. Varmt välkomna på ett öppet lunchseminarium!

Civilsamhället och frivilliga krafter får en allt större roll i svensk och internationell krisberedskap. Vid seminariet diskuteras trender och drivkrafter bakom det frivilliga engagemanget. Hur ser frivilliga på sin roll i dagens krisberedskap? Vilka förutsättningar finns det egentligen för att frivilliga ska utgöra en resurs inom området samhällsskydd och beredskap? Skiljer sig det frivilliga engagemanget åt beroende på om det handlar om beredskap inför en traditionell naturhändelse jämfört med beredskap inför social oro och våldsbejakande extremism? Vilka är möjligheterna och utmaningarna för dagens civilsamhälle i en kris och säkerhetskontext?

Veronica Strandh är forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet och hennes forskningsintressen rör krisberedskap, civilsamhället och frivilligas roll vid olyckor och kriser, terrorism och våldsbejakande extremism samt freds- och konfliktfrågor.

Hon disputerade på en avhandling om svensk krisberedskap inför stora terroristattentat mot spårbunden trafik. Därefter har hon bland annat arbetat i olika forskningsprojekt finansierade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Veronica har varit gästforskare vid the Disaster Research Center (DRC) vid University of Delaware i USA och vid Centre for Strategic and International Studies (CSIS) i Jakarta, Indonesien. Hon undervisar på Programmet för internationell kris och konflikthantering vid statsvetenskapliga institutionen och vid polisutbildningen, Umeå universitet.

Sprid gärna inbjudan till andra som kan vara intresserade! Varmt välkomna!

Tid: 5 december 12.15–13.00
Lokal: F217, Campus Östersund och via videolänk i N102, Campus Sundsvall