Akutbidrag för att studera sommarens skogsbränder

Linda Kvarnlöf har, tillsammans med Roine Johansson, Erna Danielsson (RCR) och Kerstin Eriksson (RISE), fått akutbidrag från FORMAS för att studera sommarens skogsbränder.

sx660ab1.jpg

Akutbidraget avser framförallt datainsamling och gör det möjligt att genomföra omfattande intervjustudier med boende i branddrabbade områden samt med människor som frivilligt engagerat sig i arbetet med skogsbränderna på olika sätt. Målet med projektet är att få en ökad kunskap om den informella krishantering som praktiserades av frivilliga och lokalbefolkning i samband med skogsbränderna 2018. Forskningsprojektet pågår mellan mars 2019 och mars 2020.