Gästforskare vid University of Colorado

Under höstterminen vistas Minna Lundgren, doktor i sociologi och forskare vid RCR, i Boulder, Colorado. Här berättar hon kort om sina upplevelser.

IMG_2929.jpg

Jag är gästforskare vid Natural Hazards Center vid University of Colorado i Boulder under höstterminen. Vistelsen här är en del av mitt postdocprojekt "Från kommunikation till handling i det heterogena samhället: Att förstå och omsätta riskkommunikation i praktiken" som finansieras av MSB. 

Det är en fantastisk möjlighet att få vistas vid NHC som har flera framstående forskare som ägnat sig åt studier av riskkommunikation. Högt på agendan inom både forskning och nyhetsmedier just nu är klimatförändringar. Redan nu har man sett hur resursstarka amerikaner flyttar till områden som anses säkrare än andra avseende t.ex. högre havsnivåer, ökade antal kraftiga stormar eller skogsbränder. Detta påverkar fastighetspriserna och leder till ökad segregation. Klimatförändringar pekas också ut som en viktig säkerhetsfråga framgent; det kan handla om att viktiga samhällsfunktioner kan slås ut och om stora migrationsströmmar kopplade till klimatförändringar. Även om man på delstatlig och kommunal nivå försöker skapa mer miljövänliga verksamheter, så försvåras arbetet av det rådande politiska klimatet på nationell nivå. 

Under hösten har jag framförallt ägnat mig åt att läsa och skriva artiklar inom ramen för postdocprojektet. Det är inspirerande att vistas i en framgångsrik forskningsmiljö och på ett stort universitet med en mängd sociala aktiviteter både dag- och kvällstid. Campus på CU (som universitetet kallas i dagligt tal) blev förra året framröstat som ett av USAs vackraste campus, och jag njuter varje dag av att promenera genom de vackra miljöerna. Boulder är en utpräglad universitetsstad alldeles vid foten av Klippiga bergen och utöver att det ständigt händer något finns det också ett stort utbud av vandringsstigar och klättring alldeles nära stadskärnan och campus. Jag har med mig min 12-åriga son som går på middle school (motsvarande högstadiet) och på så vis har jag också fått erfara hur det är att vara förälder på en amerikansk skola med superengagerade lärare som också involverar barnen i socialt ansvarstagande aktiviteter.