Linda Kvarnlöf prisades för bästa artikel

Linda Kvarnlöf prisades för bästa artikel

Vid sociologidagarna i Lund den 7–9 mars tilldelades Linda Kvarnlöf Torgny T. Segerstedts pris för bästa artikel i Sociologisk forskning år 2016/2017.

linda.jpg

Artikeln som belönades var "Emergens i Meads sociolog – Process, interaktion och det sociala livets villkor". Linda Kvarnlöf är lektor i sociologi och verksam inom RCR.

Torgny T. Segerstedts pris delas ut vartannat år till den bästa artikeln i tidskriften Sociologisk forskning.

Läs mer