Licentiatseminarium i data- och systemvetenskap: Klas Gustavsson

Den 13 Juni ägde ett licentiatseminarium i data- och systemvetenskap rum på Mittuniversitetet. Klas Gustavsson försvarade sin avhandling "Stochastic Modeling and Management of an Emergency Call Center - A Case Study at the Swedish Emergency Call Center Provider, SOS Alarm Sverige AB".

klagus.jpg

Callcenterchefer står ständigt inför komplexa kapacitetsbeslut som ska uppfylla deras avvägning mellan svarstider och personalkostnader. Detta då stokastiska variabler (tal som påverkas av slumpen och beräknar hur stor sannolikhet olika värden har) i systemet försvårar utfallsestimeringar. Denna avhandling utforskar några av dessa påverkande variabler; såsom operatörers beteenden och ankomstintensitet av samtal. Dessa analyseras utifrån data från SOS Alarm, som tillhandahåller nödnumret 112 i Sverige. Utifrån kartlagda påverkande variabler jämförs en uppsättning trafikstyrningsstrategier – vilka bestämmer vilka operatörer som ska besvara i vilka samtal, och under vilka omständigheter. Dessa analyseras ur ett köteoretiskt perspektiv. Ur en akademisk synvinkel så har modelleringen av burstar störst nyhetsvärde då det förklarar en stor del av variabiliteten hos ankomstintensiteten.

Klas Gustavssons avhandlingsarbete sker inom ramen för projektet Simulering och optimering av trafikstyrningslösningar på SOS Alarm.

Läs mer om avhandlingen eller ladda ner en sammanfattning.