Lunchseminarium om riskreducering för utsatta grupper i Indien

Den 29-31 Maj hade Mittuniversitetet i Östersund och Sundsvall besök av professor Mukesh Kanaskar, föreståndare för All India Institute of Local Self-Government (AIILSG).

mukesh.jpg

Under tisdagens intressanta lunchseminarium i Östersund föreläste professor Kanaskar om “Risk reduction & resilience building of the disadvantaged populations – with special focus on women & children”. Han beskriver sin föreläsning så här:

- Building on the unique endowment that my team works with all types of disadvantaged (urban slums, tribes, nomadic tribes, rural vulnerable), I will cover the customized strategies that we develop and adopt for different types of populations.

Publiken fick förståelse för hur stort antal människor i Indien, framförallt barn och kvinnor, som drabbas hårt av naturkatastrofer och hur viktigt det är att uppmärksamma utsatta barn samt att ge kvinnor mer makt i samhället som beslutsfattare. Professor Kanaskar berättade hur de (AIILSG) arbetar för att främja ökad förståelse för sårbarhet i samhället bland människor på landsbygden, i slummen och bland olika stammar genom olika verktyg (kurser, föreläsningar, informationsmaterial som även passar analfabeter m.m.). De arbetar aktivt på gräsrotsnivå och har som mål att öka medvetenheten kring riskreducering vid naturkatastrofer.

Här kan du läsa mer om ”All India Institute of Local Self-Government (AIILSG)”: http://www.aiilsg.org