Material från Per Strömsjös föreläsning

Material från Per Strömsjös föreläsning

Här hittar du den presentation som Per Strömsjö, säkerhetsutbildare och konsult på Omegapoint, höll på Mittuniversitetet den 16 maj.

Per Strömsjö föreläste på ett av RCR:s lunchseminarier under titeln Informationssäkerhet är inte "någon annans problem".

Här hittar du Pers presentation.

Per Strömsjö sitter i Riskkollegiets styrelse och gästföreläser regelbunder på Mittuniversitetets risk- och krishanteringsprogram. Han är mycket aktiv i sociala medier. Mer information om Per finns i hans LinkedIn-profil