Möt Roine Johansson, professor Mittuniversitetet och kollega på RCR

Roine Johansson forskar om krishantering och är speciellt intresserad av frivilligresurser. I Kunskapsplattform Lednings nyhetsbrev (nr 50) hör vi honom berätta om sin forskningsinriktning och sitt stora intresse i en kort intervju.

Tillsammans med kollegorna Erna Danielsson, Linda Kvarnlöf, Kerstin Eriksson och Robin Karlsson har han skrivit en artikel om volontärers möjlighet till inkludering i olika räddningsaktioner. Artikeln finns här (på engelska).

Läs mer