Under våren 2018 avslutades forskningsprojektet HOMERISK som våra forskare Linda Kvarnlöf, Erika Wall och Jens Ljungdahl har varit verksamma i sedan 2014.

Forskningsprojektet har finansierats av Norges statliga forskningsråd och fokuserar vid hushålls riskuppfattningar och beredskapspraktiker. Forskningsprojektet är ett nordiskt samarbete mellan norska SIFO (projektägare), Islands universitet och Mittuniversitetet.

Forskningsprojektet har bland annat genom olika fallstudier, så som Laerdalsbranden i Norge och stormen Ivar i Sverige, studerat hur hushålls krisberedskap manifesteras i en verklig kris när strömmen försvinner under en längre tid.

Resultaten visar att människors hemberedskap många gånger finns inbäddade i vardagens sysslor och praktiker, utan att det artikuleras i termer av hemberedskap av hushållen själva. Forskningsprojektet belyser också den robusthet som finns i rurala hushåll och lokalsamhället som drabbas av en kris.

Läs om hela projektet