Ragnar Löfstedt gästprofessor hos RCR

Ragnar Löfstedt är professor i risk management och föreståndare för "King’s Centre for Risk Management" vid Kings College London i Storbritannien. Under 2020 kommer han att vara gästprofessor i sociologi vid Mittuniversitetet och arbeta främst mot RCR.

ragnar-iosh.jpg

Med en karriär som sträcker sig från tidigt 90-tal har Ragnar Löfstedt en bred erfarenhet inom bland annat riskkommunikation och policyfrågor, och ett stort internationellt nätverk. Han har publicerat vetenskapliga artiklar, huvudsakligen i internationella tidskrifter, och har skrivit böcker, monografier och bokkapitel samt ett flertal populärvetenskapliga skrifter. 

Ragnar Löfstedt kommer att bidra med att utveckla RCRs internationella samverkan och samarbeten. Han kommer även att vara involverad i utbildningen på forskar‐ och avancerad nivå, och även där öka det internationella innehållet, samt delta vid seminarier och vid forskningsansökningar.

Läs mer om Ragnar Löfstedts arbete