Delta i forskningsstudier

Just nu söker vi deltagare till tre olika studier.

35839515-dispersed-corona-viruses-with-blue-liquid.jpg

Minna Lundgren, lektor i sociologi, genomför nu en enkätstudie om människors tillit till myndigheter och medier, samt hur de uppfattar risker i samband med spridningen av coronaviruset. Enkäten finns på flera språk. Läs mer och svara på enkäten.
 

Erika Wall, docent i sociologi, söker personer som arbetat inom vården under den första tiden för spridning av Covid-19 (coronaviruset) i Sverige för en intervjustudie. Syftet med projektet är att analysera arbetssituationen för vårdpersonal under en pandemi. Läs mer och anmäl intresse.
 

Minna Lundgren, lektor i sociologi, studerar hur människor tar till sig och förstår riskkommunikation (information om risker och kriser) och hur de omsätter informationen i praktiken om det inträffar en kris. Läs mer om studien och anmäl intresse.