Design and development of climatic wind tunnel for physiological sports experimentation

Projektet syftade till att skapa en standardiserad laboratoriemiljö där olika typer av fysiska aktiviteter inom idrott, sport och outdoor kan bedrivas och studeras under relevanta väder- och vindförhållanden.

Projekt bygge vindtunnel IMG_0394 - Kopia.jpg

Projektet var ett samarbete mellan forskare vid Sports Tech Research Centre och Loughborough University, England. Projektgruppens arbete var att skapa en kravprofil för laboratoriet, att utveckla och utvärdera en optimal design och geometrier genom databaserade simuleringar av luft- och regnflöden och att validera dessa genom fysiska mätningar i färdig etablerad miljö.

Arbetet mynnade ut i ett unikt laboratorium bestående av en kombination av arbetsstation innehållande ett modernt arbetsfysiologiskt laboratorium och en klimat- och vindtunnel. I arbetsstationen kan olika aktiviteter såsom gång, löpning, rullstols- och rullskidåkning, inlines och cykelåkning bedrivas på ett stort rullande band under påverkan av valda väder- och vindförhållanden. Med etableringen av laboratoriet så har nästa steg tagits i utvecklandet av en mer valid och relevant miljö för tester av idrottare inom många olika discipliner. I tillägg skapades en miljö där företag inom outdoor-branschen kan testa funktionaliteten för sina kläder och utrustningar vid valda fysiska aktiviteter och förhållanden som liknar deras tilltänkta användning.

Resultatet av projektgruppens arbete avslutades genom publicering av det unika konceptet i en internationell vetenskaplig journal.

Projektet finansierades delvis av Europeiska Unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.