INNOKOMP

Projekt Innovativ pulverbaserad komponentteknologi, INNOKOMP, fokuserar på pulver, en grön teknik, som råmaterial för vidareförädling. En del av projektet inriktar sig på additiv tillverkning som möjlighet till avancerade och flexibla produkter vad gäller produktvolym och massproduktion.

3dprint2.jpg

Digitaliseringen av samhället och behovet av avancerade produkter inom till exempel energi, transport, flyg och medicinsk-tekniska produkter, ställer krav. Dessa produktlösningar skapas med fördel genom en kombination av teknologier inom pulverteknik. Projektets mål är att ta fram nya produktlösningar hos slutanvändare, öka utvecklingstakten samt konkurrensförmågan inom teknikupphandling av avancerade komponenter.

Projektet bygger på resultat från ett tidigare Vinnova-finansierat projekt där de mest lovande utmaningarna har tagits vidare för att industrialiseras inom projekt INNOKOMP. I projektet samverkar ett 15-tal aktörer, bestående av företag och universitet, och där Chalmers Tekniska Högskola är projektledare.

Sports Tech Research Centre kommer att leda arbetet med utveckling och demonstration av design för additiv tillverkning samt efterbearbetning, inom EBM-metoden, tillsammans med AIM Sweden, Chalmers, Sandvik Coromant och Swerea KIMAB.

Projektet är finansierat av Vinnovas satsning inom programmet Utmaningsdriven innovation, steg 3 ”Följdinvestering”.

Forskare

Lars-Erik Rännar, projektledare.

Projektperiod

2017-2019

Partners

Sports Tech Research Centre, Chalmers, AIM Sweden, AB Sandvik Coromant, Swerea KIMAB, Höganäs AB, GKN Aerospace Sweden AB, 3D METPRINT AB, Carpenter Powder Products AB, Volvo Personvagnar AB, Volvo Lastvagnar AB, Bofors Bruk AB, Swerea IVF, Quintus Technologies AB, Siemens Industrial Turbomachinery AB.