BioChange ska skapa förutsättningar för företag att enklare ställa om från fossilbaserad plast till mera biobaserade plaster genom att erbjuda snabba jämförelsetester på råmaterialet innan produktion.

IMG_6269.jpg
Exempel på plastgranulat och formsprutade plastdetaljer.

Bakgrund

Efterfrågan av biobaserade och mer hållbara plastprodukter har ökat och kommer att öka inom överskådlig framtid. Det finns många företag i regionen och nationellt som vill lägga om till mer hållbara plaster, men att byta från fossilbaserat till mer hållbara materiallösningar i sitt produktsortiment kan vara lättare sagt än gjort.

En av utmaningarna är att företagen vill ha samma eller bättre materialegenskaper på det nya materialet än det gamla. Detta innebär att det nya materialet behöver jämföras med det gamla, både som material och i form av produkt.

För att ytterligare kunna stödja företag med materialtester så behöver befintlig labbmiljö kompletteras med utrustning, utbildning och erfarenhet av formsprutning. Detta så att företag kan komma med alternativa råmaterial och snabbt jämföra med befintliga material utan att behöva investera i egen utrustning.

Mål

Projektet ska lägga grunden till ett materialbibliotek för bioplaster, installera en mindre formsprutningsutrustning och utarbeta ett omställningspaket som gör det enklare för företagen att göra skiftet.

Forskare

Lars-Erik Rännar, projektledare.

Per Skoglund och Kajsa Nilsson, tekniskt ansvariga.

Projektperiod

September 2019 - September 2020

Finansiering

100 000 SEK

Finansiärer 

Projektet finansieras av Rolf och Gunilla Enströms stiftelse för forskning och utveckling.