Physiological effects of breathing resistance in equipment for measurements of aerobic energy expenditure

Projektet syftar till att studera motstånd mot andning i flödesmätare, ventiler, blandningskammare och andningsslangar samt dess effekter på idrottares lungventilation och aeroba energiomsättning.

projekt Breathing resistance IMG_1007.jpg

Utvecklingen av stora rullande band har gjort det möjligt att studera fler idrotter mer grenspecifikt än tidigare experiment inomhus. Före de stora rullbandens inträde på marknaden undersöktes exempelvis längdskidåkares och skidskyttars maximala syreupptagning under arbete på ergometercykel eller löpband. Nu görs detta istället genom rullskidåkning på stora rullande band som möjliggör åkning i både klassisk och fri stil.

Med de stora rullande banden så har dock avståndet mellan försökspersonen på rullbandet och stationärt placerade energimätsystem vid sidan av rullbandet blivit längre jämfört med likartade mätningar som görs på ergometercykel och smala löpband. Ett större avstånd mellan systemets sensorer och försökspersonen på rullbandet medför därför ett behov av längre slangar för distributionen av in- respektive utandningsluften, vilket också resulterar i ett ökat motstånd mot andning.

Hårdvaror som ventilhus, slangar, flödesmätare och blandningskammare till de aeroba energimätsystem finns av olika fabrikat, material och geometrier vilket innebär olika motstånd mot luftflöde, dvs olika motstånd mot andning. Någonstans når motståndet mot andning en nivå som påverkar försökspersonernas ventilation och aeroba energiomsättning.

Målet med projektet var att studera om motståndet mot andning i energisystemen medför en negativ påverkan på elitidrottarnas ventilation och syreupptagning. Resultatet förväntas vara av stort intresse för såväl fabrikanter av energimätsystem som dess brukare.  Del I, den mekaniska studien, är publicerad och del II, den humanbiologiska studien, är under granskning.  

Forskare

Mats Ainegren, projektledare.

Projektperiod

2016-2019

Partners

Sports Tech Research Centre, Mittuniversitetet, Gymnastik och Idrottshögskolan, Stockholm samt Syddansk Universitet, Odense, Danmark.