Första nationella användargruppmötet för EBM

22-23 mars går det första användargruppmötet för EBM-användare (Electron Beam Melting) av stapeln i Åre. Det är Sports Tech Research Centre som tillsammans med Swerea KIMAB anordnar det första, men högst informella, användargruppmötet.

MI7A9821.jpg

Bakgrunden är att antalet EBM-maskiner i Sverige på senare år har ökat så pass mycket och det finns ett stort värde i att träffas för att dela erfarenheter och kunskap kring tekniken och användandet.

På agendan står bland annat presentationer och diskussioner kring 10 års erfarenheter av additiv tillverkning med EBM-metoden, framtida utmaningar och möjligheter utifrån forsknings- och tjänsteleverantörs perspektiv, samverkansmöjligheter och visning av företaget AIM Swedens lokaler på Frösön.

Medverkar gör bland annat representanter från Sandvik, Högskolan Väst, Lasertech, Swerea KIMAB och Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet.

Läs mer om forskningen kring additiv tillverkning vid Sports Tech Research Centre.

Mer information

Vad är EBM?

En metod inom additiv tillverkning som gör det möjligt att skapa avancerade metallkomponenter genom att lager-för-lager byggs upp av metallpulver och smälts samman med en kraftfull elektronstråle.  Varje skikt av metallpulver smälts till den exakta geometrin som definieras av en 3D-modell i datorn.

Läs mer